Projekti 2023

Tehnična analiza dinamičnih pojavov in harmonskega popačenja pri vgradnji naprave SSSC v RTP Podlog

Naročnik: ELES, d.o.o.

Študijska naloga analizira dinamične pojave in harmonsko popačenje pri načrtovani vgradnji naprave SSSC v RTP Podlog v vod 220 kV Podlog – Obersielach. Rezultati študije bodo uporabljeni predvsem za definiranje zahtev za SSSC v razpisni dokumentaciji v fazi naročanja SSSC. V sklopu študije je bil izdelan tudi model SSSC, ki se ga lahko vključi v UCTE-DEF format, ki ga ENTSO-E uporablja za usklajevanje pretokov energije na čezmejnih povezavah.

2023-32023-42023-5