Projekti 2018

Določitev obratovalnih zahtev SVC / STATCOM za tehnično specifikacijo naprave v okviru projekta SINCRO.GRID

Naročnik: ELES, d.o.o.

Študija vsebuje analizo dinamičnega odziva naprave SVC in STATCOM ob motnjah in drugih dogodkih v prenosnem omrežju. Temelji na numerični simulaciji slovenskega elektroenergetskega sistema (EES), vključenega v ENTSO-E omrežje celinske Evrope ter slovenskega EES v različnih primerih otočnega obratovanja. Vsebina sledi cilju določitve tehnične specifikacije razpisne dokumentacije za dinamično kompenzacijo (SVC oziroma STATCOM) v okviru projekta SINCRO.GRID. Rezultati študije podajajo vrednosti za določitev trajnih in kratkotrajnih obratovalnih napetosti ter vrednosti glede odstopanj frekvence. Analiza regulacije naprav SVC oz. STATCOM ter interakcije z regulatorji aktivnih elementov EES kaže na primeren in zanesljiv odziv naprav SVC oz. STATCOM na motnje v EES. Podan je predlog moči delovanja ter frekvence, na katere naj se uglasi delovanje naprav SVC oz. STATCOM za dušenje medsistemskih in lokalnih nihanj.

STATCOM-02 SINCRO GRID SVC STATCOM STATCOM-01 SINCRO GRID

 


Študija vključitve fotovoltaične elektrarne v omrežje mesta Bangui v Centralno-Afriški Republiki

Naročnik: JK

Oskrba mesta Bangui je motena zaradi redukcij, ki so se povečala s 30 minut v letu 2002 na 16 ur v letu 2016. Pomanjkanje električne energije je kritično. Kljub temu, da bi reka Mbali omogočila povečanje dodatnega izkoriščanja vodnih virov, tak projekt kratkoročno ne bi rešil problema pomanjkanja energije. Zato so potrebni drugi projekti obnovljive energije. Predvsem sončne (PV) naprave so zanimive za hitro uresničitev in olajšanje negotovega položaja. V tej študiji so navedena glavna načela načrtovanja, izvedljivosti in vključitve v obstoječo mrežo ENERCA. Za analizo pretokov energije in napetostnega profila za različne scenarije so bile izvedene simulacije v stacionarnem stanju. Poleg tega je analizirano dinamično obnašanje sistema za predlagane scenarije z uporabo dinamičnih simulacij.

CAR

 


Določitev neizčrpnih zahtev iz uredbe 2016/631 s tehnično utemeljitvijo (1. del: frekvenčna stabilnost – določitev parametrov PGM podanih v RfG za obvladovanje obratovanja in regulacije frekvence v normalnem in motenih obratovalnih stanjih EES)

Naročnik: ELES, d.o.o.

Zaradi stalnega naraščanja proizvodnje električne energije iz razpršenih virov je pomembno, da se vzpostavi pravila njihovega sodelovanja pri podpori stabilnosti elektroenergetskega sistema. Pogoji za to so dani z uredbo Evropske Komisije 2016/631, ki poleg izčrpnih zahtev določa sistemskim operaterjem opredelitev tudi neizčrpnih zahtev. V študiji so le-te podane in ustrezno tehnično utemeljene, nanašajoč se na področje frekvenčne stabilnosti.

RfG-01 del


 

Določitev neizčrpnih zahtev iz uredbe 2016/631 s tehnično utemeljitvijo (2. del: napetostna stabilnost – določitev parametrov PGM podanih v RfG za obvladovanje obratovanja in regulacije napetosti v normalnih in motenih obratovalnih stanjih EES)

Naročnik: ELES, d.o.o.

Zaradi stalnega naraščanja proizvodnje električne energije iz razpršenih virov je pomembno, da se vzpostavi pravila njihovega sodelovanja pri podpori stabilnosti elektroenergetskega sistema. Pogoji za to so dani z uredbo Evropske Komisije 2016/631, ki poleg izčrpnih zahtev določa sistemskim operaterjem opredelitev tudi neizčrpnih zahtev. V študiji so le-te podane in ustrezno tehnično utemeljene, nanašajoč se na področje napetostne stabilnosti.

RfG-02 del


Določitev neizčrpnih zahtev elektroenergijskih modulov za izpolnjevanje zahtev iz uredbe 2016/631 s tehnično utemeljitvijo (3. del: kotna stabilnost – določitev parametrov PGM za obvladovanje obratovanja ob motnjah v EES)

Naročnik: ELES, d.o.o.

Zaradi stalnega naraščanja proizvodnje električne energije iz razpršenih virov je pomembno, da se vzpostavi pravila njihovega sodelovanja pri podpori stabilnosti elektroenergetskega sistema. Pogoji za to so dani z uredbo Evropske Komisije 2016/631, ki poleg izčrpnih zahtev določa sistemskim operaterjem opredelitev tudi neizčrpnih zahtev. V študiji so le-te podane in ustrezno tehnično utemeljene, nanašajoč se na področje kotne stabilnosti.

RfG-03 del   RfG-03a del


Določitev neizčrpnih zahtev elektroenergijskih modulov za izpolnjevanje zahtev iz uredbe 2016/631 s tehnično utemeljitvijo (4. del: splošne zahteve vodenja – določitev parametrov PGM, regulacijskih shem in nastavitev ter koordinacija zaščite za namen obratovanja EES v motenih obratovalnih stanjih EES)

Naročnik: ELES, d.o.o.

Zaradi stalnega naraščanja proizvodnje električne energije iz razpršenih virov je pomembno, da se vzpostavi pravila njihovega sodelovanja pri podpori stabilnosti elektroenergetskega sistema. Pogoji za to so dani z uredbo Evropske Komisije 2016/631, ki poleg izčrpnih zahtev določa sistemskim operaterjem opredelitev tudi neizčrpnih zahtev. V študiji so le-te podane in ustrezno tehnično utemeljene, nanašajoč se na splošne zahteve vodenja.

RfG-04 del

 


Dinamične analize po vključitvi HE Brežice na prenosno omrežje

Naročnik: HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI d.o.o.

Z umestitvijo vsakega novega proizvodnega objekta v elektroenergetski sistem je treba opraviti tudi dinamične analize obratovanja novih naprav na omrežju in s tem oceniti, ali je njihovo obratovanje stabilno v vseh obratovalnih točkah. Opravljene dinamične analize so obsegale analizo stabilnosti za majhne motnje (sistemska nihanja) agregatov HE Brežice.

Brezice


Dinamične analize po vključitvi TEŠ bloka 5 na 220 kV prenosno omrežje

Naročnik: TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.

Z umestitvijo vsakega novega proizvodnega objekta v elektroenergetski system ali po kakršnihkoli posodobitvah opreme je treba opraviti tudi dinamične analize obratovanja novih naprav na omrežju in s tem oceniti, ali je njihovo obratovanje stabilno v vseh obratovalnih točkah. Opravljene dinamične analize so obsegale analizo stabilnosti za majhne motnje (sistemska nihanja) agregata TE Šoštanj (blok 5), in sicer po priključitvi na 220 kV elektroenergetsko omrežje Slovenije.

TEŠ 5