Projekti 2019

Koordinacija nadtokovne zaščite v Petrol ZDS Štore in Petrol ZDS Ravne

Naročnik: Petrol, d.d

Opomba: sodelovanje z EIMV

V zaprtem distribucijskem sistemu (ZDS) Štore in Ravne, s katerima upravlja podjetje Petrol, je po vrsti nadgraditev omrežja potrebno na novo koordinirati nadtokovno in zemeljskostično zaščito v srednjenapetostnem in visokonapetostnem omrežju. Projekt vključuje enopolne sheme omrežja, variante obratovalnih stanj, princip koordinacije nadtokovne in zemeljskostične zaščite, grafični prikaz vseh nadtokovnih zaščit v časovno-tokovnih diagramih ter tabelaričen prikaz vseh nastavitev nadtokovne zaščite.

2019