Electric substation

Projekti 2010

2010-1Programski paket za ugotavljanje vpliva izpadov posameznih vodov na pretok moči med Slovenijo in Italijo

Naročnik: ELES, d.o.o.

Cilj projekta je izdelava programskega paketa, ki ureja potrebne vhodne datoteke o stanju omrežja za prihodnji dan in s pomočjo NEPLAN-a izvede N-1 analizo za vsako uro prihodnjega dne. Glede na različne položaje odcepov prečnega transformatorja v Divači program 2010-2določi najneugodnejše izpade in jih številčno prikaže na zaslonu.


2010-3Podloga obratovalnim navodilom za stikalne manevre s prečnima transformatorjema v Divači

Naročnik: ELES, d.o.o.

Prečni transformator v Divači je posebna naprava, katere vpliv na pretoke moči sega daleč po ENTSO-E interkonekciji. Njen vklop lahko torej povzroči 2010-4večje spremembe v omrežju in posledično se lahko pričakuje zajetnejše prehodne pojave. Zato je bila naloga projekta preveriti obremenitve obeh vzporedno priključenih enot prečnega transformatorja ob različnih stikalnih manevrih. Kot rezultat so podana priporočila sistemskemu operaterju kako ter v kakšnih sekvencah vklope/izklope vršiti za posamezna obratovalna stanja, da so obremenitve navitij prečnega transformatorja znotraj dovoljenih meja.


2010-5Strateški pomen jedrske energetike v primerjavi z ostalimi viri

Naročnik: Ministrstvo za gospodarstvo RS
Opomba: projekt na nivoju Katedre za elektroenergetske sisteme in naprave

Naloga LPEE v sklopu projekta je bila preveriti tranzientno stabilnost načrtovanega drugega bloka jedrske elektrarne Krško, in sicer za obe različici: manjše enote nazivne moči 1314 MVA ter večje enote moči 1918 MVA. Poleg tega je bilo potrebno preučiti tudi udarne momente ob stikalnih manevrih v slovenskem EES ter preveriti vpliv bloka na lokalna in medsistemska nihanja.