Electric substation

Projekti 2012

2012-1Lightning stresses in HVDC Inga – Kolwezi stations

Naročnik: Fichtner GmbH & Co. KG

V letu 2012 se je zaključevala posodobitev enosmerne HVDC povezave Inga – Kolwezi v Svobodni državi Kongo, ki služi za prenos 2012-2električne energije od slapov Inge na reki Kongo do rudnikov bakra Katanga. Priporočila izvajalca so kazala, da bi bilo smiselno zaradi varnosti obeh pretvorniških postaj pred neposrednim udarom strele v DC linijo, vgraditi dodatne prenapetostne odvodnike. Zato je bil namen naloge preučiti izvor nihanj, ki po izračunih izvajalca kažejo na nedovoljene prenapetostni na tiristorskih ventilih.


2012-3Analiza tranzientne stabilnosti ter modalna analiza Termoelektrarne Šoštanj za različne možnosti priključitve šestega bloka

Naročnik: ELES, d.o.o.

V letu 2012 podrobnosti načina priključitve šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj še niso bile določene. Zato je bilo potrebno preučiti tranzientne stabilnosti vseh generatorjev Termoelektrarne Šoštanj ob tripolnih kratkih stikih tako v RTP Podlog kot tudi RTP TEŠ, in sicer za dve različni topologiji priključitve šestega bloka. Poleg tega je bila izvedena tudi analiza nihanj (modalna analiza) generatorjev, da se preveri morebitne slabo dušene nihajne načine.


2012-4Identification of synchronous generator parameters

Naročnik: Siemens AG, Erlangen, Nemčija

Siemens ima v načrtu razvoj programske opreme, ki bi na osnovi PMU meritev odziva sinhronskih generatorjev v omrežju, ocenjeval parametre stroja. Na ta način bo mogoče pridobiti dovolj informacij o generatorju brez vstopa v objekt elektrarne, in sicer za izvedbo kompetentne analize s pomočjo digitalnih simulacij. Cilj projekta je bil preučiti možnost identifikacije parametrov sinhronskega generatorja s Heffron-Phillipsovim modelom.


2012-5HVDC povezava do 1000 MW med Slovenijo in Italijo: Tehnično-ekonomska izvedljivost HVDC povezave z močjo 1000 MW med Slovenijo in Italijo

Naročnik: ELES, d.o.o.
Opomba: sodelovanje z EIMV

Z razmišljanjem o drugem bloku jedrske elektrarne Krško se je pojavila tudi ideja o morebitni izgradnji enosmerne HVDC povezave med Slovenijo in Italijo moči približno 1000 MW. Namen študije je bil izvesti začetni pregled tako tehničnih kot tudi ekonomskih vidikov izgradnje takšne povezave. 2012-6Izvedena je bila primerjava prednosti in slabosti klasične (tiristorske) HVDC tehnologije ter novejše VSC tehnologije. Poleg tega smo preverili tudi možnosti vpliva HVDC regulacije na dušenje nihanj v EES Slovenije.


Analiza možnosti omejevanja kratkostičnih tokov v prenosnem omrežju EES Slovenije

Naročnik: ELES, d.o.o.
Opomba: sodelovanje z EIMV