Electric substation

Projekti 2014

2014-1Vklopni tok transformatorjev 400/110 kV v RTP Krško

Naročnik: ELES, d.o.o.

Decembra 2013 je prišlo ob vklopu drugega od dveh 400/110 kV transformatorjev v RTP Krško do postopnega prehoda v nasičenje prvega, že obratujočega transformatorja. Pojav, ki se v literaturi označuje kot posebna vrsta vklopnega toka oziroma »sympathetic inrush current«, je bil zajet tudi z nacionalnim WAMS sistemom. Naloga je bila natančno preučiti pojav in predlagati ukrepe za prihodnje preprečevanje podobnih situacij.

2014-2

 


Študija prehodnih pojavov in njihovega vpliva na EES Slovenije

Naročnik: ELES, d.o.o.
Opomba: sodelovanje z EIMV

WAMS sistem se je izkazal kot odlično in zanesljivo orodje za analizo prehodnih pojavov v EES. Trenutno ga strokovnjaki iz ELES-a in tudi drugih sistemskih operaterjev po svetu uporabljajo predvsem za izvajanje analiz za dogodke iz preteklosti. Cilj naloge je bil preučiti možnosti nadgradnje WAMS sistema, ki ima meritve na razpolago praktično v realnem času, v WAMPAC, torej izvajanje vodenja in zaščite v realnem času na osnovi WAMS meritev.

                      2014-4                                 2014-3