Projekti 2015

Dinamične analize vpliva TA2 na agregate v električni okolici – 1. del (analiza tranzientne stabilnosti in stabilnosti pri majhnih motnjah)

Naročnik: Energetika Ljubljana, d.o.o. (enota TE-TOL)

Ob posodobitvi druge proizvodne enote v Termoelektrarni Toplarni Ljubljana (drugi turboagregat oziroma TA2) je bilo potrebno za pridobitev soglasja o priključitvi s strani sistemskega operaterja ELES, izvesti določene dinamične analize, ki bi potrdile ustreznost obratovanja posodobljene enote v primeru motenj v omrežju. Opravljene dinamične analize so obsegale analizo tranzientne stabilnosti, stabilnosti za majhne motnje (sistemska nihanja) ter spoštovanje »Fault Ride Through« (FRT) karakteristike definirane v Sistemskih obratovalnih navodilih za prenosno omrežje (SONPO).

2014-4                                 2014-3


Razvoj metode za hitro oceno in klasifikacijo posledic motenj v omrežju

Naročnik: Siemens AG, Erlangen, Nemčija

Z razvojem in implementacijo WAMS sistemov v precejšnjem številu elektroenergetskih omrežij po svetu so se pojavile ideje o sprotnem ugotavljanju stabilnosti sistema pri različnih motnjah. Zaradi velikosti omrežij in velikega števila možnih scenarijev je praktično nemogoče v doglednem času s simulacijami preveriti odziv sistema ob vseh morebitnih dogodkih. Zato je bila naloga razviti metodo za hitro oceno posledic motenj v omrežju, ki bi na podlagi klasifikacije teh posledic močno zožila nabor primerov, katere je smiselno preveriti s simulacijami. Na ta način je namreč mogoče ohraniti zahtevo po oceni stabilnosti sistema v realnem času.