Electric substation

Projekti 2009

Analiza nadtokovne fazne in zemeljskostične zaščite v distribucijskih omrežjih

Naročnik: Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Primorska

 

Bistven segment v spektru ukrepov za zagotavljanje čim varnejšega obratovanja elementov elektroenergetskega sistema in čim zanesljivejše oskrbe porabnikov električne energije z le-to predstavlja zaščita EES. V distribucijskih omrežjih predstavlja verjetno najpogostejši in najobsežnejši segment zaščite nadtokovna zaščita. Cilj projekta je analiza principov koordinacije nadtokovne zaščite naprav v razdelilnih omrežjih s poudarkom na uporabi tokovno odvisnih karakteristik. Opisana je strategija nastavljanja nadtokovne zaščite in pomen računalniške podpore pri snovanju koordiniranega sistema nadtokovne zaščite s tokovno odvisnimi karakteristikami v kompleksnejšem omrežju.

                   2009-1                       Image4


2009-2Reduciran sistem okolice Slovenije za izračun kratkostičnih razmer v slovenskem prenosnem EES

Naročnik: ELES, d.o.o.

Cilj projekta je bilo dati odgovor na vprašanje, kolikšen del elektroenergetskega omrežja zunaj meja Slovenije je potrebno v modelu upoštevati, da so izračuni kratkih stikov reprezentativni. S tem namenom je bila izvedena detajlna analiza kratkih stikov na področju Slovenije. Kot rezultat je podan kratkostični ekvivalent »preostalega omrežja«, ki povsem zadostuje za izračune. S tem je postavljena osnova za enostavnejše 2009-3(vendar nič manj natančno) računanje kratkih stikov v prihodnje, tako na raziskovalnih ustanovah kot tudi pri sistemskem operaterju.