Electric substation

Projekti 2011

2011-4Izvedba 6. mednarodne konference DEMSEE (International Workshop on Deregulated Electricity Merket Issues in South-Eastern Europe)

V septembru 2011 smo v Hotelu Golf na Bledu člani LPEE organizirali mednarodno konferenco DEMSEE, katere tematika je obravnava širokega spektra problematik iz področja elektroenergetike v jugo-vzhodni Evropi. Na konferenci s približno 100 udeleženci je bilo predstavljenih 70 visokokakovostnih raziskovalnih in znanstvenih člankov. O dogodku je poročal tudi portal Energetika.net.

2011-5


Določitev nabora elementov slovenskega EES v odvisnosti od deleža pretoka delovne moči kot posledice potreb čezmejnega trgovanja

Naročnik: ELES, d.o.o.

 

Namen projekta je izdelava programskega orodja za krmiljenje simulacijskega programa NEPLAN za avtomatsko izračunavanje povečanja pretokov moči kot posledica čezmejnega trgovanja. Program pripravlja vhodne datoteke, poganja NEPLAN ter shranjuje rezultate v enotno datoteko, ki se avtomatsko grafično prikažejo v shemi slovenskega EES s v programskem okolju VISIO. V sklopu projekta se je z izdelanim programom določilo nabor elementov, na katere vplivajo tranzitni pretoki moči.

2011-1            Pr2011Pretoki delavne Moči


Analiza možnosti omejevanja kratkostičnih tokov v prenosnem omrežju EES Slovenije

Naročnik: ELES, d.o.o.

 

Prenosna in primarna napajalna omrežja jo treba zaradi stalnega povečevanja obremenitev ter zaradi zanesljivega napajanjastalno ojačevati. Z ojačitvami omrežja se povečujejo tudi kratkostične moči, zato obstaja nevarnost, da presežejo zmogljivost obstoječe stikalne opreme in tudi samih stikališč. Cilj projekta je določiti velikosti kratkostičnih moči za prihodnja stanja razvoja omrežja ter poiskati načine za zmanjševanje kratkostičnih moči. Predstavljeni in preračunani so tako topološki načini zmanjševanja kratkostičnih moči kot tudi naprave za zmanjševanje kratkostične moči.

2011-3       2011-2