Electric substation

Projekti 2008

2008-1Modeliranje dvojno napajanih strojev za generatorsko-motorske režime obratovanja v bodočih črpalnih elektrarnah v Sloveniji in njihov vpliv na dinamične pojave v EE omrežju Slovenije

Naročnik: ELES, d.o.o.

2008-2

Prva črpalna hidroelektrarna v Sloveniji ČHE AVče nima vgrajenega običajnega sinhronskega stroja, temveč dvojno napajani motor-generator. Posebnost te naprave je predvsem v njeni velikosti, saj gre za enega od večjih primerkov na svetu (185/180 MW v generatorskem/črpalnem režimu). Dejstvo, da je enota te velikosti priključena na relativno šibko 110 kV omrežje severnoprimorske zanke, je zahtevala detajlno modeliranje stroja, in sicer za izvedbo kasnejših analiz iz področja dinamičnega odziva stroja ter njenega vpliva na preostalo omrežje. Dodatno je bila izvedena tudi analiza v prihodnjih stanjih slovenskega EES, skupaj z načrtovano ČHE Kozjak.