Projekti 2016

Primernost tehnoloških rešitev enosmerne HVDC povezave Beričevo-Divača-Salgareda (PCI projekt HVDC 1000 MW Slovenija-Italija)

Naročnik: ELES, d.o.o.
Opomba: sodelovanje z EIMV

V načrtu razvoja prenosnega omrežja Republike Slovenije je predvidena tudi visokonapetostna enosmerna povezava med elektroenergetskima sistemoma Slovenije in Italije. V ta namen je bila sprejeta odločitev o izdelavi modela takšne povezave, primernega za stabilnostne študije, in sicer za obe komercialno dostopni tehnološki možnosti. Ob uporabi že obstoječih dinamičnih modelov kontinentalne evropske interkonekcije ter elektroenergetskega sistema Slovenije, so bile izvedene simulacije najpogostejših med-sistemskih nihanj tako v smeri sever-jug kot tudi vzhod-zahod. Dalje so bile analizirane možnosti vpliva posameznih tehnologij visokonapetostne enosmerne povezave na izboljšanje dušenja teh nihanj. Izdelana modela sta se izkazala kot ustrezna in zelo uporabna, kar bo nedvomno v pomoč pri prihodnjih analizah dinamičnih lastnosti evropske interkonekcije.

2014-4                                 2014-3


Optimizacija regulacije napetosti v prenosnem omrežju EES Slovenije, izbor ustreznih tehnologij naprav ter določitev njihovega obsega za kompenzacijo napetosti

Naročnik: ELES, d.o.o.
Opomba: sodelovanje z EIMV

V procesu načrtovanja morebitnih bodočih investicij v slovenski EES se je pojavila potreba po obsežni analizi vplivov statičnega var kompenzatorja (SVC) na dušenje nizkofrekvenčnih med-sistemskih nihanj v ENTSO-E kontinentalni interkonekciji. Po prvotni zamisli bi bila SVC naprava predvidena ureditvi lokalnih stacionarnih napetostnih razmer na 220 kV in 400 kV napetostnih nivojih v regiji. Ker napravo odlikuje hiter dinamičen odziv, je bilo smiselno preveriti tudi možnost uravnavanja razmer v širši električni okolici, torej na obratovanje ENTSO-E interkonekcije, katerega del je tudi slovenski EES. Analiza je bila izvedena na kompleksnem modelu omrežja za analizo dinamičnih pojavov, sestavljenega iz javno dostopnega ENTSO-E modela ter interno izdelanega (ter v preteklosti preverjenega) modela EES Slovenije.

2014-4                                 2014-3


Podpora pri organizaciji mednarodne konference PAC World

Naročnik: PAC World

Gostitev in pomoč pri izvedbi 7. mednarodne konference PAC World. Na konferenci so sodelovali strokovnjaki iz področja zaščite, avtomatizacije in vodenja elektroenergetskih sistemov iz kar 29 držav. Konferenco je skladno s tradicijo spremljal tudi vrhunsko organiziran razstavni prostor, kjer so se s svojim znanjem in tehnološkimi izdelki promovirala mnoga svetovno znana podjetja.

2014-4                                 2014-3