Electric substation

Projekti 2013

2013-1Informacijski sistem za prikazovanje rezultatov N-1 analize in izdelovanja poročil

Naročnik: ELES, d.o.o.
 

Bistvenega pomena pri analiziranju in načrtovanju prenosnega omrežja je izpolnjevanje N-1 kriterija, ki v elektroenergetskih omrežjih predstavlja osnovno zahtevo za varno obratovanje celotnega opazovanega omrežja. Cilj projekta je programska aplikacija, ki omogoča pregleden prikaz rezultatov N-1 analize za večje število stanj omrežja v različnih časovnih obdobjih. Zaradi velikega števila podatkov in zahteve po hitrem delovanju program temelji na podatkovni bazi in elementih za grafični prikaz podatkov, ki so zmožni hitre komunikacije z bazo podatkov.

 

2013-2


2013-3IT rešitev obvladovanja dinamičnih simulacij EES

Naročnik: ELES, d.o.o.

 

V sklopu tega dve leti trajajočega projekta je bil končni cilj izdelati dinamični model elektroenergetskega sistema Slovenije in ga ustrezno preveriti za dogodke iz preteklosti, ki jih je zabeležil nacionalni WAMS sistem. V modelu so upoštevani vsi pomembnejši elementi kot so zaščitni releji, regulatorji, prečni transformator v RTP Divači, dvojno-napajani stroj v ČHE Avče, regulatorji prestav v transformatorjih, itd. Rezultati so pokazali, da je mogoče z modelom pridobiti več kot relevantne rezultate.2013-4


2013-5Izračun nesimetrij in ukrepi za njihovo omejevanje na daljnovodu 400 kV Cirkovce – Pince

Naročnik: ELES, d.o.o.
Opomba: sodelovanje z EIMV in FERI Maribor

Dolgoletno obratovanje 400 kV dvosistemskega daljnovoda Maribor – Kainachtal je pokazalo na težave brezžičnega prenosa energije med vodniki obeh sistemov, ki so pritrjeni na iste stebre. 2013-6Zato je bilo potrebno v nalogi natančno preučiti pojav brezžičnega prenosa ter tako pridobljena znanja aplicirati na predvideni 400 kV Daljnovod Cirkovce – Pince – Heviz. Omenjeni daljnovod bo namreč v celoti dvosistemski, vendar se bo vsak od krakov zaključil v eni od sosednji držav Hrvaške in Madžarske.