Projekti 2017

Dinamične simulacije vpliva plinskega bloka PB6 v Termoelektrarni Brestanica na elektroenergetski sistem

Naročnik: ELEK načrtovanje, projektiranje in inženiring, d.o.o.

Ob postavitvi nove proizvodne enote v Termoelektrarni Brestanica (plinski blok 6, oziroma PB6) je bilo potrebno za pridobitev soglasja o priključitvi s strani sistemskega operaterja ELES, izvesti določene dinamične analize, ki bi potrdile ustreznost obratovanja nove enote v primeru motenj v omrežju. Opravljene dinamične analize so obsegale analizo stabilnosti za majhne motnje (sistemska nihanja).

2014-4 2014-3


Vzpostavitev programske platforme WAMPAC in vizualizacija napetostnih kotov kontinentalne Evrope v realnem času

Naročnik: ELES, d.o.o.
Opomba: sodelovanje z EIMV

V študiji je bila obravnavana zasnova, načrt, implementacija in testiranje podatkovno-strežniške platforme WAMPAC (angl. Wide-Area Monitoring, Protection and Control), Matlab razvojnega okolja kot podpore pri preizkušanju in razvijanju algoritmov in vizualizacijskega orodja ODIN-VIS. Največji delež laboratorija pri projektu je bila izdelava razvojnega okolja za preizkušanje WAMPAC algoritmov v programskem orodju Matlab ter vzpostavitev ustrezne manipulacije z vhodnimi faznimi koti za ustrezno tro-dimenzionalno vizualizacijo faznih kotov kontinentalne Evrope.

2014-4                                 2014-3