animacija1

PSS®SINCAL

sincal1

PSS®SINCAL predstavlja družino modularnih paketov za načrtovanje in analizo elektroenergetskih omrežij z enotno bazo podatkov. Program vsebuje obsežno število funkcij, ki služijo v pomoč pri planiranju omrežja in zagotavljajo kritično podporo pri njegovem oblikovanju, interaktivnem upravljanju ter analizi strukture omrežja. Zasnovan je na fleksibilnem in enostavnem grafičnem vmesniku in omogoča širok obseg grafičnega oblikovanja.

Program omogoča širok nabor analiz. Med najpomembnejšimi so:

  • Pretoki moči – simetrični in nesimetrični v AC in DC omrežjih
  • sincal2Optimalni pretoki moči
  • Kratkostični in zemeljskostični tokovi, večkratni kratki stiki
  • N-1 analiza
  • Distančna, nadtokovna zaščita
  • Modalna analiza
  • Analiza dinamičnih prehodnih pojavov – z delovanjem PSS NETOMAC v ozadju