animacija1

PSS®Netomac

PSS®NETOMAC je programsko orodje podjetja Siemens AG, namenjeno digitalni simulaciji dinamičnih razmer v modelu poljubnega elektroenergetskega sistema. Kljub svoji navidezni neprijaznosti je Netomac, predvsem pri raziskovanju s svojo fleksibilnostjo, po našem mnenju daleč najbolj uporabno orodje iz tega področja. Zaradi izjemne hitrost izračunov pri velikih sistemih v primerjavi z drugimi orodji je idealen tudi za simulacije večjih sistemov, kot so potrebni pri industrijskih projektih. Sicer je PSS®NETOMAC del družine modularnih paketov PSS®SINCAL, vendar si zaradi njegove pomembnosti pri našem delu zasluži posebno omembo.

                         Netomac