animacija1

NEPLAN

Neplan Logo

NEPLAN Electricity je programska oprema za analizo, načrtovanje, optimizacijo in simulacijo električnih omrežij. Uporabniku prijazen grafični vmesnik omogoča učinkovito izvedbo izračunov na poljubnem modelu omrežja. Programska oprema je zasnovana na modularnem principu in pokriva tako področja prenosnih omrežij in distribucijskih kot tudi elektrarniških / industrijskih omrežij. NEPLAN je uporaben tudi na področju obnovljivih virov in pametnih omrežij. Poleg stacionarnih izračunov pretokov moči je mogoče izvajati tudi analize kakovosti električne energije, optimizacijo omrežij in konfiguracijo zaščite. NEPLAN omogoča modeliranje vetrnih in sončnih elektrarn skupaj z ustrezno regulacijo za dinamične analize (RMS/EMT). Mogoča je tudi integracija Matlab/Simulink modelov. Skupna podatkovna baza in poseben vmesnik omogočata tudi integracijo NEPLAN-a v delovanje zunanjih aplikacij.

Neplan 1                           Neplan 2