animacija1

Oprema

Napetostni in tokovni ojačevalnik proizvajalca PONOVO Power Ltd. tipa PA30Bip-H

Oprema ustreza vsem zahtevanim tehničnim specifikacijam, ki ji jih narekuje HIL preizkušanje s simulatorjem RTDS. Mere izdelka omogočajo enostaven prenos naprave.

Vhodni napetostni signali po posameznih fazah ustrezajo izhodnim simulatorja RTDS (0-7 V RMS oziroma ±10 V peak-to-peak), ojačena napetost pa je v maksimalnem razponu 0-250 V RMS (fiksno napetostno ojačenje v razmerju 36V/V), kar omogoča tudi izvedbo preverjanja skladnosti PMU enot (angl. Phasor-Measurement Unit) s standardom C37.118. Pri tem lahko izhodna moč celo preseže 75 VA pri najvišji napetosti 250 V. Napaka pri preslikavi vhodnega napetostnega signala na izhodno napetost ne preseže 0,2 % (v veliki večini primerov celo pol manjša, torej okrog 0,1 %), fazni zamik v procesu napetostnega ojačenja ne preseže 0,2°, kar znaša pri nazivni frekvenci elektroenergetskega sistema kontinentalne Evrope (50 Hz) okvirno 11 µs. Poleg tega je frekvenčni razpon ustrezno ojačenih napetostnih signalov širok, in sicer od enosmerne napetosti (DC s frekvenco 0 Hz) pa vse do 3 kHz. Razmerje harmonskega popačenja ne preseže 0,1 %.

Tokovni del ojačevalnika ima vhodne napetostne signale istega ranga, torej 0-7 V RMS (±10 V peak-to-peak), ki pa jih naprava pretvori v ustrezne tokovne veličine s fiksnim ojačenjem 4 A/V. V vsaki od faz lahko ojačevalnik generira tok od 0-30 A (RMS), pri čemer lahko izhodna moč celo preseže 450 VA. Napaka pri preslikavi vhodnega napetostnega signala na izhodni tok ne preseže 0,2 % (v veliki večini primerov celo pol manjša, torej okrog 0,1 %), fazni zamik v procesu tokovnega ojačenja ne preseže 0,2°, kar znaša pri nazivni frekvenci elektroenergetskega sistema kontinentalne Evrope (50 Hz) okvirno 11 µs. Poleg tega je frekvenčni razpon ustrezno ojačenih signalov širši kot pri napetostnem ojačenju, in sicer od enosmerne napetosti (DC s frekvenco 0 Hz) pa vse do 5 kHz. Razmerje harmonskega popačenja ne preseže 0,2 %.

Najem opreme: 83,19 EUR/uro

PONOVO Power Ltd. tipa PA30Bip-H

 

 

 

 

 

 

 

 


Omicron CMS 156

Ojačevalnik je mogoče uporabiti v kombinaciji s katerokoli CMC napravo ali orodjem za digitalno simulacijo v realnem času kot je na primer RTDS. V splošnem gre za 3 fazni napetostni in tokovni ojačevalnik (3 x 250 V, 1 x 500 V; 3 x 25 A, 1 x 75 A). Ob ustreznih pogojih pa je mogoče izvesti tudi ojačenje 6 faznih napetosti (na primer za preizkušanje delovanja naprav v dveh nesinhroniziranih EES), večje število tokovnih kanalov kot jih imajo na voljo CMC naprave in v kombinaciji z CMC 156 EP tudi višje dosežene napetosti, tokove in predvsem moči.

             CMS-156                       Zahvala ABB


TOR 300 (proizvod podjetja Relematika, Ltd)

TOR 300 je mikroprocesorsko podprta pametna elektronska naprava, namenjena tako relejni zaščiti kot tudi sistemski zaščiti v 6 kV do 750 kV sistemih. Strokovnjaki podjetja Relematika, Ltd so nesebično vložili svoj čas in trud v implementacijo inovativnega koncepta zaščite pod-frekvenčnega razbremenjevanja na napravo TOR 300. Na ta način so nam omogočili nadaljnje raziskave na področju izboljšanja frekvenčne zaščite EES.

  Rele Relematika

 

 

 

 

 

 

 


Multifunkcijska merilna naprava ENIP-2-41/100-220-A1E4-23 (proizvajalec:  LTD Engineering Center ENERGOSERVICE)

Naprava meri spremenljivke trifaznega električnega omrežja, torej napetosti (fazne in medfazne RMS) in tokove (RMS) osnovne harmonske komponente, delovno, jalovo in navidezno moč (fazno in skupno), delovno in jalovo energijo ter parametre pomembne za oceno kakovosti električne energije. V laboratoriju jo uporabljamo predvsem zaradi funkcionalnosti PMU naprave (Phasor Measurement Unit). ENIP-2 lahko izmenjuje podatke prek komunikacijskega porta RS-485 (protokola Modbus in IEC 60870-5-101) ali Etherneta (protokoli Modbus, IEC 60870-5-104 in IEC-61850 kot dodatna možnost). ENIP-2 podpira tudi IEC 61850 (MMS strežnik, GOOSE).

20240227_105226