animacija1

SIGRADE

sigrade
SIGRADE

SIGRADE je profesionalni program za koordinacijo nadtokovne zaščite. Omogoča vizualizacijo karakteristik zaščitnih elementov ter časovno-tokovnih diagramov, ki kažejo selektivnost zaščite za posamezne zaščitne poti.

Program je bil izdelan v sodelovanju s Siemens-om v okviru našega laboratorija.

Program omogoča:

  • Enostavno delo in fleksibilnost.
  • Vizualizacijo enopolnih shem, zaščitnih poti in zaščitnih diagramov za potrebe projektne dokumentacije.
  • Izračun kratkostičnih in zemeljskostičnih tokov.

Obsežna baza podatkov zaščitnih elementov omogoča hitro in enostavno parametriziranje zaščitnih naprav.Glede na enopolno shemo program lahko kreira tudi impedančne sheme in po parametriziranju distančne zaščite prikaže posamezne cone distančnih zaščit.