Laboratorij za preskrbo z električno energijo

Raziskovanje z nalezljivim entuziazmom. Iskanje rešitev
stalno prisoten izziv. Vztrajnost brezpogojna. Medsebojno
dopolnjevanje strokovnih in osebnih kvalitet članov ekipe.
Kjer energije nikoli ne zmanjka.

Več o tem

Projekti

Sodelovanje pri raziskovalnih in komercialnih projektih je izjemnega pomena s stališča soustvarjanja aktualnega dogajanja v svetu ter konkretnimi potrebami industrije. S tem delimo svoja specifična znanja in sposobnosti s podjetji, ki se vsakodnevno srečujejo s težavami, na katere jim pomagamo najti odgovore.

Orodja

Naše raziskovalno kot tudi projektno udejstvovanje temelji v prvi vrsti na fizikalnem poznavanju problemov, ki jih je potrebno podkrepiti tudi z računalniškimi simulacijami. Pri tem uporabljamo zgolj tista računalniška orodja, ki so kos visokim zahtevam naših potreb.

Raziskave

Izsledke in ugotovitve naših raziskav objavljamo v najbolj priznanih znanstvenih revijah na svetu. Poleg tega se redno udeležujemo tako mednarodnih kot tudi domačih konferenc, na katerih javnosti predstavljamo svoje delo, uspehe in neuspehe.