RTDS-6

Laboratorij za preskrbo z električno energijo

Real Time Digital Simulator (RTDS): orodje za preizkušanje vodenja in zaščite EES
Real Time Digital Simulator (RTDS): orodje za preizkušanje vodenja in zaščite EES

Laboratorij za preskrbo z električno energijo se ukvarja z raziskovanjem več področij. Prvo izmed področij na katerem deluje laboratorij je raziskovanje naprav FACTS (Flexible AC Transmission System). Naprave FACTS temeljijo na uporabi močnostne elektronike in predstavljajo podlago za razvoj v prihodnosti. Pri izdelavi študij in raziskav je največ pozornosti namenjeno vprašanju, kakšen vpliv ima vključitev naprav FACTS v elektroenergetski sistem (EES). V okviru laboratorija je bil dosežen velik teoretični preboj pri razvoju energijskih funkcij, saj smo razvili nove energijske funkcije za EES z vključenimi napravami FACTS. Številne študije smo izvedli v sodelovanju s slovenskim operaterjem prenosnega omrežja (ELES) v zvezi z novo priključenim prečnim transformatorjem, ki ima zelo velik vpliv na nadzor pretokov moči skozi slovenski EES.

Naslednje raziskovalno področje, s katerim se ukvarjamo v laboratoriju, zajema probleme pri oskrbi industrijskih obratov z električno energijo. Simulacije statičnih in dinamičnih pojavov v distribucijskih omrežjih se izvajajo z namenom, da bi omogočili ustrezno načrtovanje strojev (izračuni kratkih stikov, napetostnega profila, izgub, zagona motorja, dinamičnega dogajanja v primeru preklopov, itd.). Prav tako igrajo pomembno vlogo tudi nastavitve nadtokovne zaščite, katere namen je zagotoviti večjo zanesljivost oskrbe z električno energijo tako distribucije kot industrijskih obratov.

RTDS-3Najnovejše raziskave so usmerjene v možnosti EES, da bi povezoval različne razpršene vire električne energije (fotovoltaiko, gorivne celice, vetrne elektrarne, male hidroelektrarne) in možnosti vključitve vetrnih elektrarn v slovenski EES. Poleg naštetega smo razvili podroben model dvojno-napajanega stroja, ki je uporabljen v prvi slovenski črpalni hidroelektrarni Avče.

V laboratoriju se lahko pohvalimo, da smo lastniki simulatorja Real Time Digital Simulator (RTDS), ki je zelo uporabno orodje za preizkušanje vodenja in zaščite EES. RTDS omogoča testiranje dejanske opreme preko interakcije z modeliranim EES v realnem času. Uporablja se tako na raziskovalnem področju kot tudi za komercialne projekte.

Laboratorij je vključen v številne slovenske projekte. Hkrati pa sodeluje tudi na mednarodni ravni v projektih na področju koordinacije zaščite v sodelovanju s Siemens AG, Erlangen, Nemčija.