animacija4

Doktorske disertacije

  • Gorazd Bone: Posplošitev modeliranja regulabilnih elementov elektroenergetskega sistema
    pri analizi stacionarnih stanj,
    Ljubljana 2018
  • Damijan Kopše: Določitev nastavljivih parametrov elektroenergetskega sistema za povišanje meja tranzientne                                                              stabilnosti z uporabo direktnih metod, Ljubljana 2015
  • Urban Rudež: Adaptivne sheme podfrekvenčnega razbremenjevanja v sodobnih elektroenergetskih sistemih, Ljubljana 2011
  • Valentin Ažbe: Energijske funkcije elektroenergetskih sistemov z napravami za krmiljenje pretokov moči, Ljubljana 2005
  • Uroš Gabrijel: Naprave FACTS v energijskih funkcijah elektroenergetskih sistemov, Ljubljana 2003
  • Rafael Mihalič: Določitev obratovalnih parametrov prečnega transformatorja za izboljšanje obratovalnih  razmer in                                                     povečanje prenosne zmogljivosti elektroenergetskega sistema, Ljubljana 1993.