animacija7

Predmetnik

Več informacij o predmetniku in smereh is lahko preberete na uradni strani fakultete.

 

Naziv Smer Predavanja Lab. vaje
UNIVERZITETNI ŠTUDIJ
Motnje v elektroenergetskem sistemu UN2-EE R. Mihalič  V. Ažbe
Modul E: Energetika UN2-IZB R. Mihalič  V. Ažbe
Dinamični pojavi v elektroenergetskih sistemih UN2-EE R. Mihalič  U. Rudež
Napredne tehnologije prenosa električne energije UN2- IZB R. Mihalič  U. Rudež
VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ
Obratovanje EE omrežij med motnjami VS-ETAP R. Mihalič V. Ažbe