animacija7

Zaključne naloge

Najbolj pogosto zastopana področja v preteklih temah in najbolj zaželena področja prihodnjih del obsegajo predvsem naslednje:

  • Simulacija, modeliranje in analiza dinamičnih pojavov v EES,
  • Analiza WAMS meritev EES v realnem času,
  • Izdelava algoritmov, povezanih z zaznavanjem in analizo motenj v EES v realnem času na osnovi WAMS meritev,
  • Regulativa na področju elektroenergetike,
  • Mednarodni trendi na področju elektroenergetike,
  • FACTS naprave,
  • Direktne metode za oceno stabilnosti EES,
  • Uporaba verjetnostnih pristopov v elektroenergetiki,
  • Trendi na področju prenosa električne energije,

Mentorstva so mogoča pri prof. dr. Rafaelu Mihaliču, izr. prof. dr. Urbanu Rudežu in izr. prof. dr. Valentinu Ažbetu, podatki o preteklih mentorstvih razvidni v sekciji SEKUNDARNA AVTORSTVA.

Spodaj so povezave bibliografij. Dela so dostopna v knjižnici fakultete, pri mentorju, ali na repozitoriju UL.


Rafael Mihalič
https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20240223_111539_a2569059.html

Urban Rudež
https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20240223_111445_a78971747.html

Valentin Ažbe
https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20240223_111619_a13292131.html

Tadej Škrjanc
https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20240223_111655_a302016099.html

Matjaž Škrlec
https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20240223_111722_a435070211.html