žled 2014 29

Prof. dr. Rafael Mihalič, univ. dipl. inž. el.

Rafael-MihalicPredstojnik katedre in vodja laboratorija

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
1000 Ljubljana
Slovenija

E-pošta: rafael.mihalic@fe.uni-lj.si
Telefon: (01) 47-68-438
Faks: (01) 47-68-850

Prof. dr. Rafael Mihalič, univ. dipl. inž. el. je diplomiral, magistriral in doktoriral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, v letih 1986, 1989 in 1993. Po diplomi se je zaposlil kot asistent na Katedri za elektroenergetske sisteme in naprave. V letih med 1988 in 1991 je bil zaposlen pri SIEMENS AG Erlangen, Nemčija, na inštitutu za razdeljevanje električne energije in načrtovanje omrežij. Po vrnitvi v domovino je nadaljeval z delom na Fakulteti za elektrotehniko; najprej kot asistent, od leta 2005 pa kot predavatelj.

V okviru svojega raziskovalnega dela je bil na nekajmesečnih strokovnih izpopolnjevanjih oz. gostovanjih pri Siemens AG, Erlangen v Nemčiji, na ETH Zuerich v Švici, na University of Durham v Veliki Britaniji in na Tehničnem izobraževalnem inštitutu Fakultete za inženirstvo v Grčiji.

Je član CIGRE, član IEEE in predsednik ŠK B4 SLOKO CIGRE. Področje delovanja vključuje predvsem analizo in načrtovanje elektroenergetskih omrežij in sistemov, naprave FACTS ter koordinacijo zaščite v industrijskih omrežjih.