Teodora Dimitrovska mag.inž.el.

Raziskovalka

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: (01) 47-68-872
Faks: (01) 47-68-850

 

 

Teodora Dimitrovska je diplomirala in magistrirala v letih 2013 oz. 2015 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Ob zaključku dodiplomskega študija je prejela priznanje za najboljši študijski dosežek Univerze v Ljubljani. Kot raziskovalka je zaposlena v Laboratoriju za preskrbo z električno energijo. Kot mlada raziskovalka je zaposlena v Laboratoriju za preskrbo z električno energijo. Poleg raziskovalnega dela nadaljuje študij elektrotehnike na tretji stopnji.