žled 2014 29

Mitja Rup, univ. dipl. inž. el.

Mitja FEStrokovni sodelavec

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
1000 Ljubljana
Slovenija

E-pošta: mitja.rup@fe.uni-lj.si
Telefon: 00386 1 47-68-293
Fax: 00386 1 47-68-850

 

Izvaja naloge strokovnega sodelavca na katedri za elektroenergetske sisteme in naprave Fakultete za elektrotehniko. Poleg tega je zadolžen za dobro vzdušje v kolektivu.
V primeru, da imate kadarkoli kakršenkoli problem, ste dobrodošli!  :)