žled 2014 29

Jerneja Bogovič, univ.dipl.inž.el.

Jerneja FE

Mladi raziskovalec

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
Ljubljana
1000
Slovenija

Telefon: (01) 47-68-956
Faks: (01) 47-68-850

 

 

Jerneja Bogovič je diplomirala v letu 2011 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Kot mlada raziskovalka je zaposlena v Laboratoriju za preskrbo z električno energijo. V okviru raziskovalnega dela je bila v letu 2012 na nekajmesečnem strokovnem gostovanju pri Siemensu AG v Nemčiji.