žled 2014 29

Gorazd Bone, univ. dipl. inž. el.

gorazdMladi raziskovalec

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: (01) 47-68-218
Faks: (01) 47-68-850

 

 

Gorazd Bone, univ. dipl. inž. el. je diplomiral v letu 2011 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Od takrat je član Laboratorija za preskrbo z električno energijo.