žled 2014 29

doc. dr. Valentin Ažbe, univ. dipl. inž. el.

Tine-AzbeAsistent

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
1000 Ljubljana
Slovenija

E-pošta: valentin.azbe@fe.uni-lj.si
Telefon: (01) 47-68-415
Faks: (01) 47-68-850

Dr. Valentin Ažbe, univ. dipl. inž. el. je diplomiral leta 1996, magistriral leta 2003 in doktoriral leta 2005 na Fakulteti za elektro- tehniko v Ljubljani. Leta 2000 se je zaposlil na Fakulteti za elektrotehniko kot mladi raziskovalec. Raziskovalno delo opravlja v Laboratoriju za preskrbo z električno energijo. Od leta 2005 je zaposlen kot asistent na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Ukvarja se z analizo elektroenergetskih sistemov in naprav FACTS, enosmernimi elektroenergetskimi sistemi, razpršeno proizvodnjo električne energije in zaščito elektroenergetskih sistemov.