žled 2014 29

izr. prof. dr. Urban Rudež, univ. dipl. inž. el.

UrbanRudez-FEAsistent 

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
1000 Ljubljana
Slovenija

E-pošta: urban.rudez@fe.uni-lj.si
Telefon: 01/47-68-418
Faks: 01/47-68-850

Dr. Urban Rudež, univ. dipl. inž. el. je diplomiral leta 2005 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. V letih 2005-2007 je bil zaposlen v podjetju Korona kot sistemski inženir, od leta 2007 do 2011 pa je bil zaposlen kot mladi raziskovalec v Laboratoriju za preskrbo z električno energijo na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Po zaključenem doktoratu 2011 je v istem laboratoriju zaposlen kot raziskovalec in asistent. Njegovo raziskovalno področje zajema predvsem modeliranje elektroenergetskih sistemov, dinamične simulacije elektroenergetskih sistemov, visokonapetostne enosmerne prenose (HVDC) in Wide Area Measurement, Protection and Control (WAMPAC) aplikacije (uporaba orodij PSS®NETOMAC, NEPLAN, RSCAD, Matlab). Leta 2011 je prejel nagrado Vratislava Bedjaniča za svoje doktorsko delo in nagrado za prispevek k trajnostnemu razvoju Slovenije, ki jo podeljuje Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.